1. ročník súťažnej výstavy v plastikovom modelárstve, Štefánikovo krídlo 2014

icon
Štefánikovo krídlo 2014

Plagat Stefanikovo kridlo 2014

„Klub” neorganizovaných  Bratislavských modelárov vás pozýva na 1. ročník súťažnej výstavy v budúcom roku v Bernolákove. Pripájam letáčik a propozície výstavy. Nech sa páči, príďte sa pozrieť.

Propozície 1. ročníka  súťažnej výstavy v plastikovom modelárstve, Štefánikovo krídlo 2014

Miesto konania: ZŠ Bernolákovo, Komenského 3, Bernolákovo
Termín: 29. 3. 2014 od 8:00 – 16 :00

Bodovacie kategórie:

B1 – Lietadlá v mierke  1:72

B2 – Lietadlá v mierke  1:48

B3 – Vojenská technika 1:72

B4 – Vojenská technika 1:35

Do každej kategórie môže súťažiaci prihlásiť len jeden model.

Hodnotiť bude 5 rozhodcov, vybraných zo súťažiacich modelárov v kategóriach lietadiel a 5 rozhodcov, vybraných zo súťažiacich modelárov v kategóriach techniky.

Súťažiť môžu aj usporiadatelia.

Kategórie hodnotené systémom páči-nepáči:

Seniori:

L1 – Lietadlá v mierke 1:144
L2 – Lietadlá vrtuľové v mierke 1:72
L3 – Lietadlá prúdové v mierke 1:72
L4 – Lietadlá vrtuľové v mierke 1:48
L5 – Lietadlá prúdové v mierke 1:48
L6 – Lietadlá v mierke 1:32

TK1 – Vojenská technika kolesová v mierke 1:72
TK2 – Vojenská technika kolesová v mierke 1:35
TP1 – Vojenská technika pásová v mierke 1:72
TP2 – Vojenská technika pásová v mierke 1:35
T48  –  Vojenská technika v mierke 1:48

H – Helikoptéry bez rozdielu mierky

A – Autá bez rozdielu mierky

M – Motocykle bez rozdielu mierky

C – Civilná technika bez rozdielu mierky

L – Lode bez rozdielu mierky

D – Diorámy bez rozdielu mierky

F – Figúrky bez rozdielu mierky

P – Papierové modely bez rozdielu mierky

S – Sci-fi bez rozdielu mierky

Žiaci:

ZL1 – Lietadlá 1:72 a menšie
ZL2 – Lietadlá 1:48 a vačšie
ZT1 – Vojenská technika 1:72 a menšia
ZT2 – Vojenská technika 1:48 a 1:35
ZM – Civilná technika, autá,motocykle ,kamióny,lode ,scifi bez rozdielu mierky
ZF – Figurky bez rozdielu mierky

ZD – Diorámy bez rozdielu mierky

Juniori súťažia v seniorských kategóriach, vyhlásení budú samostatne.

Do každej kategórie môže súťažiaci prihlásiť modely bez obmedzenia počtu.

Hodnotiť tri najlepšie modely v každej kategórii, budú formou hlasovacích lístkov podľa kategórii, súťažiaci modelári. Vyhlásené za víťazné, budú v každej kategórii tri modely, ktoré dostanú najviac hlasov. V prípade slabšej učasti v niektorých kategóriach, dostanú možnosť hlasovať v týchto kategóriach aj modelári z iných kategórii.

Súťažiť môžu aj usporiadatelia.

Špeciálne ocenenia :

Najlepší model lietadla v slovenských farbách

Najlepší model lietadla z vojny vo Vietname

Najlepší model techniky v 1:35 z WWII

Najlepšia dioráma

Najlepší žiacky model lietadla

Najlepší žiacky model techniky

Registrácia prebehne elektronicky a do 10:00 na mieste.

Štartovné: Seniori – 1 Eur za osobu, Juniori a Žiaci – zdarma

Usporiadateľ: „Klub” neorganizovaných  Bratislavských modelárov

Informácie, rezervovanie stolov a predajných miest: araya@araya.sk

Ďalšie informácie nájdete na: www.modelforum.cz alebo na www.modelarea.sk

This entry was posted in Slovensky, Výstavy a súťaže. Bookmark the permalink.

Leave a Comment / Pridať komentár