Štefánikovo krídlo 2015

V mene “Klubu” neorganizovaných bratislavských modelárov, vás pozývame na druhý ročník našej súťaže, ktorá sa uskutoční dňa 28. 03. 2015 v priestoroch parku oddychu INSPIRO v Ivanke pri Dunaji.

Plagát Štefánikovo krídlo 2015

Tak ako aj minulý rok, súčasťou našej súťaže systémom PÁČI-NEPÁČI, bude aj BODOVACIA SÚŤAŽ v kategóriach lietadiel 1/48 – 1/72.

Hodnotiť v kategóriach páči-nepáči, budete vy – súťažiaci, formou hlasovacích lístkov a v kategóriach bodovacích, vybratí zúčastnení modelári.

Tešíme sa na spoločne, príjemne strávenú sobotu a vašu hojnú účasť.

Propozície:
Propozície 2. ročníka súťažnej výstavy v plastikovom modelárstve, Štefánikovo krídlo 2015

Termín:
28. 3. 2015 od 8:00 – 16 :00

Miesto konania:
INSPIRO – park oddychu
Nádražná 36
Ivanka pri Dunaji

http://www.parkoddychu.sk/kontakt/

Program:
8:00-10:00 preberanie modelov, registrácia
10:00 – otvorenie výstavy a zahájenie hodnotenia modelárov, formou hlasovacích lístkov
12:00 ukončenie hodnotenia modelárov
15:30 – vyhlásenie výsledkov
16:00 – ukončenie výstavy
Sprievodný program:
burza modelov

Kategórie:
Bodovacie kategórie:
B1 – Lietadlá v mierke 1:72
B2 – Lietadlá v mierke 1:48

Povinná dokumentácia:
1. fotka alebo jasná písomná inštrukcia, ako model bezpečne uchopiť
2. trojrozmerný technický výkres
3. stavebný návod
4. schéma kamufláže, alebo fotografie
5. zoznam použitých doplnkov a popis prevedených úprav
6. jednoduchá fotodokumentácia stavby (len prestavba, novostavba)

Do každej kategórie môže súťažiaci prihlásiť len jeden model.
Hodnotiť bude 5 rozhodcov, vybraných zo súťažiacich modelárov v kategóriach lietadiel.
Súťažiť môžu aj usporiadatelia.

Pridávam náš bodovací systém pre lietadlá na stiahnutie:
Bodovaci_system.docx respektíve Bodovaci_system.doc

Kategórie hodnotené systémom páči-nepáči:
Seniori:

Memoriál Jožka Malého – Lietadlá v mierke 1:32

L1 – Lietadlá v mierke 1:144
L2 – Lietadlá do roku 1930 v mierke 1:72
L3 – Lietadlá do roku 1930 v mierke 1:48
L4 – Lietadlá vrtuľové v mierke 1:72
L5 – Lietadlá prúdové v mierke 1:72
L6 – Lietadlá vrtuľové v mierke 1:48
L7 – Lietadlá prúdové v mierke 1:48

TK1 – Vojenská technika kolesová v mierke 1:72
TK2 – Vojenská technika kolesová v mierke 1:35
TP1 – Vojenská technika pásová v mierke 1:72
TP2 – Vojenská technika pásová v mierke 1:35
T48 – Vojenská technika v mierke 1:48

H – Helikoptéry bez rozdielu mierky

A – Autá bez rozdielu mierky

M – Motocykle bez rozdielu mierky

C – Civilná technika bez rozdielu mierky

L – Lode bez rozdielu mierky

D- Diorámy bez rozdielu mierky

F – Figúrky bez rozdielu mierky

P – Papierové modely bez rozdielu mierky

S – Sci-Fi bez rozdielu mierky

Žiaci:
ZL1 – Lietadlá 1:72 a menšie
ZL2 – Lietadlá 1:48 a vačšie
ZT1 – Vojenská technika 1:72 a menšia
ZT2 – Vojenská technika 1:48 a 1:35
ZM – Civilná technika, autá, motocykle, kamióny, lode, Sci-Fi bez rozdielu mierky
ZF – Figurky bez rozdielu mierky
ZD – Diorámy bez rozdielu mierky

Juniori:
Súťažia v seniorských kategóriach, vyhlásený bude najlepší juniorský model v každej kategórii.
Do každej kategórie môže súťažiaci prihlásiť modely bez obmedzenia počtu.

Hodnotiť tri najlepšie modely v každej kategórii, budú formou hlasovacích lístkov podľa kategórii, súťažiaci modelári.
Vyhlásené za víťazné, budú v každej kategórii tri modely, ktoré dostanú najviac hlasov.
V prípade slabšej učasti v niektorých kategóriach, dostanú možnosť hlasovať v týchto kategóriach aj modelári z iných kategórii.
Súťažiť môžu aj usporiadatelia.

Špeciálne ocenenia:
Cena organizátorov za najlepší model lietadla v slovenských farbách
Cena organizátorov za najlepší model lietadla v ruských farbách
Cena firmy PATCHWORK HOBBY ART za najlepší model vrtuľového lietadla
Cena firmy DARWELL za najlepší model lietadla z vojny vo Vietname
Cena firmy MODELS NAVIGATOR za najlepší model dopravného lietadla
Cena firmy EDUARD za najlepší model lietadla do roku 1930 od firmy EDUARD
Cena firmy EDUARD za najlepší model lietadla od firmy EDUARD
Cena firmy KOLIESKO za najlepší model vrtuľníka
Cena firmy KLUM za najlepší model vojenskej techniky v 1:35 z WWII
Cena laser centra PARACELSI za najlepší model modernej vojenskej techniky
Cena firmy MAKETRANS za najlepšiu diorámu
Cena advokátskej kancelárie ALMOND LEGAL za najlepší model lode
Cena firmy WHW za najleší model automobilu
Cena firmy JUSTFIGHT za najlepšiu figúrku
Cena parku oddychu INSPIRO za najlepší žiacky model lietadla
Cena parku oddychu INSPIRO za najlepší žiacky model techniky
Cena starostu Ivanky pri Dunaji za najlepší model celej výstavy

Registrácia:
prebehne elektronicky a do 10:00 na mieste.

Štartovné:
Seniori – registrácia elektronicky 1,-€ za osobu
Seniori – registrácia na mieste 2,- € za osobu
Juniori a Žiaci – zdarma

Burza:
predávajúci poplatok 2,-€

Občerstvenie:
kaviareň + bufet

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny počtu kategórií a dĺžky trvania programu, v závislosti od množstva zúčastnených modelov.

Usporiadateľ: „Klub” neorganizovaných Bratislavských modelárov 😀 .
Informácie, rezervovanie stolov a predajných miest: araya@azet.sk

This entry was posted in Slovensky, Výstavy a súťaže. Bookmark the permalink.

Leave a Comment / Pridať komentár