Čistenie striekacej pištole – ako na to.

icon
V tomto článku nájdete niekoľko tipov, ako čistiť  modelársku striekaciu pištoľ. Budeme sa venovať hlavne dôkladnejšiemu čisteniu.

Na obrázku vidieť konštrukciu striekacej pištole TAMIYA 74514

Úvod

Pre začiatok trocha anatómie: zámerne som začal schémou konštrukcie, ku ktorej sa môžete vracať pri čítaní článku. Používam názvy niektorých súčiastok, ktoré nájdete v tejto schéme. Postup čistenia som písal pre bežne používané pištole s vrchným plnením a s dýzou na závit (viď obrázok hore). Pre iné typy pištolí preto sedí len čiastočne. Určite mi ale dáte za pravdu, že modelári sú kreatívni ľudia. Takže sa môžem s kľudom spoľahnúť, že všetky odchýlky v konštrukcii svojej pištoľky ľahko zohľadníte pri tvorbe vlastného postupu jej čistenia.

Rýchle prečistenie

Ak počas striekanie potrebujete pištoľ prečistiť napríklad kvôli sadaniu pigmentu vo farbe, potiahnite ovládaciu páčku pištole dozadu, prstom zakryte difuzér/kryt ihly a stlačte ovládaciu páčku nadol.

Prebublávanie s difuzérom

Vzduch začne prúdiť vnútrom pištole do nádobky s farbou a “prebublávať”. Je to niečo ako “prvá pomoc” a často zaberie. Neskôr, po minutí farby v nádobke, môžete pištoľ naplniť riedidlom, vystriekať ho von a ďalej pokračovať v striekaní farbou. Ak takéto rýchle prečistenie nepomáha, ostáva pokračovať dôkladnejším vyčistením.

Prebublávanie bez difuzéra

Poznámka: V prípade, že máte pištoľ, kde je difuzér/kryt ihly lúčovito narezaný, pred “prebublávaním” difuzér odskrutkujte. V opačnom prípade by Vám vzduch unikal výrezmi v difuzéri a neprúdil by do nádobky s farbou. Ihlu posuňte (ovládacou páčkou) do zadnej polohy. Prstom potom zakryte priamo otvor v kryte dýzy a páčku stlačte nadol.

Dôkladné vyčistenie

Dôkladné vyčistenie je vhodné robiť aj  keď  sa chystáte pištoľ po striekaní odložiť, alebo pokračovať s výrazne odlišnou farbou – napríklad ak po tmavej farbe idete striekať svetlou, po metalickej farbe bežnou nemetalickou, alebo po akejkoľvek farbe idete striekať čírym lakom a podobne. Tu je postup:

Postup čistenia

1. krok Odložte model na bezpečné miesto – čiže preč z pracovnej plochy, alebo ho zakryte, schovajte ho do krabice a podobne. Tu sa môžete poučiť na mojej pohodlnosti, kedy som si takmer dokončený model poškodil pri čistení pištole. Tak vznikol tento bod 😀 .

2. krok Vyprázdnite nádobku pištole. Z nádobky pištole môžete zvyšok farby jednoducho vyliať. Alebo farbu odsajte striekačkou či plastovou pipetou  – takto neogebríte nádobku z vonkajšej strany.

Pipetky

Tip: Pre prácu s metalickými farbami sa mi osvedčila samostatná pipetka, označená napríklad páskou. Vyvarujete sa tým primiešaniu zvyškov metalickej farby do pištole pri jej čistení alebo pri striekaní primiešaniu zvyškov metalickej farby do obyčajnej farby atď.

3. krok Vystriekajte zvyšok farby, ktorá nevytiekla zvnútra pištole. Zvyšok farby možno vystriekať napríklad do čistiacej nádoby (Airbrush Cleaning Pot), do handričky, papierovej vreckovky atď.

Šetriaci tip: V dutinách niektorých pištoliek ostáva pomerne dosť farby na nastriekanie drobných súčiastok iného rozpracovaného modelu. Ušetríte farbu aj čas.

4. krok Doplňte riedidlo do pištole. Osvedčili sa mi lekárske striekačky aj plastové pipety.

Nalievanie riedidla

V tomto kroku môžete mäkkým štetcom zotrieť zvyšky farby prichytenej na vnútorné steny a dno nádobky:

Čistenie stien nádobky štetcom

Ak má pištoľ demontovateľnú nádobku, v tomto kroku ju môžete  odmontovať a vyčistiť závit, tesniace plochy, tesnenie, resp. hrdlo pod nádobkou.

5. krok Pištoľ prepláchnite vystriekaním zvyškov zriedenej farby. Osvedčili sa mi menšie objemy riedidla a opakovanie krokov 4 a 5 – pokým nie je riedidlo celkom čisté. Opäť môžete použiť čistiacu nádobu.

Poznámka: Kroky 1 až 5 by mali stačiť pre základné čistenie. Pre dôkladné vyčistenie pištole je lepšie pokračovať jej čiastočným rozobratím a následným čistením jednotlivých súčiastok.

6. krok Vyčistite difuzér. Difuzér/kryt ihly najprv vyskrutkujete z krytu dýzy. Difuzér môžete navliecť na čistiacu kefku vhodnej hrúbky, ponoriť do riedidla a následne vyčistiť vzájomným posúvaním kefky voči difuzéru.

Difuzér navlečieme na čistiacu kefku

Difuzér ponoríme do riedidla

Difuzér pohybom po kefke vyčistíme

Upozornenie: Počas odskrutkovávania difuzéra nezabudnite tlakom prsta na ovládaciu páčku podržať ihlu v jej zadnej polohe (alebo ju úplne vymontovať z pištole). Predídete tým poškodeniu jemného hrotu ihly, prípadne poraneniu prstov.

Sada čistiacich kefiek

Čistiace kefky dostanete kúpiť v praktických sadách (Na obrázku hore).

7. krok Vyčistite kryt dýzy. Kryt dýzy najprv vyskrutkujete z tela pištole.  Môžete ho nastoknúť na hrot pipety (alebo striekačky) a prepláchnuť ho prúdom riedidla do pripravenej nádobky. Krok podľa potreby zopakujte.

Preplachovanie krytu trysky

Vnútro krytu neodporúčam čistiť kefkami kvôli možnému poškodeniu jeho stien a presného predného otvoru. Osvedčil sa mi štetec. Na obrázku hore vidno kryt dýzy pištole TAGORE, dolu podobné riešenie TAMIYA.

Čistenie krytu trysky štetcom

Upozornenie: Počas odskrutkovávania krytu dýzy nezabudnite tlakom prsta na ovládaciu páčku podržať ihlu v jej zadnej polohe (alebo ju úplne vymontovať z pištole). Predídete tým poškodeniu jemného hrotu ihly, prípadne poraneniu prstov.

8. krok Vyčistite dýzu pištole. Na vyčistenie dýzy zvonka Vám poslúži mäkký štetec namočený v riedidle/čistidle a papierová vreckovka resp. handrička.

Čistenie trysky zvonka

Ak by ste mali pocit, že v dýze ostali zvyšky / zhluky farby, dýzu opatrne vyskrutkujte kľúčikom. Dýzu môžete pomocou pinzety vložiť a pridŕžať v krdle striekačky a vypláchnuť ju tlakom riedidla/čistidla:

Preplachovanie trysky

Upozornenie: Pred odskrutkovaním dýzy je najlepšie ihlu vytiahnuť von z pištole. Predídete tým poškodeniu jemného hrotu ihly prípadne poraneniu prstov.

Tip: V prípade, že je dýza silno upchatá farbou, na jej vyčistenie môžete použiť špáradlo (pomôcka na vyšparovanie zubov). Hrot špáradla si môžete upraviť/naostriť vhodným brúsnym papierom. Pri čistení dýzy postupujte veľmi trpezlivo a jemne, aby ste ju nepoškodili.

9. krok Vyčistite ihlu pištole. Ihlu najprv uvoľnite odskrutkovaním matice na objímke ihly (viď schéma v úvode) a jemne vytiahnite z pištole. Ihlu stačí jemne zvlhčiť štetcom namočeným v riedidle a utrieť do papierovej vreckovky. S ihlou by ste mali manipulovať veľmi opatrne, aby ste nepoškodili jej jemný hrot.

Čistenie ihly štetcom

Tip: Ak sa chystáte pištoľ uložiť na dlhší čas, môžete na ihlu kvapnúť nevysychajúci olej (napr. na šijacie stroje). Pri dlhodobom uložení sa takisto odporúča ponechať ihlu posunutú mierne vzad tak, aby sa nedotýkala (netlačila) na vnútro dýzy. Oboma krokmi môžete predĺžiť životnosť ihly a dýzy.

10. krok Poskladajte pištoľ. Začnete dýzou, pokračujete krytom dýzy, difuzérom / krytom ihly, skončíte ihlou. Nasadíte nádobku (ak bola demontovaná).

Upozornenie: Pri zakrutkovaní dýzy dávajte pozor, aby ste nestrhali závit! Pre doťahovanie dýzy je najlepšie použiť originálny kľúčik!

Upozornenie: Opäť spomeniem ihlu – pri jej vkladaní do pištole postupujte pomaly a veľmi opatrne. Dávajte pozor, aby ovládacia páčka pištole nebola počas zasúvania ihly príliš hore alebo dolu – inak by sa hrot ihly mohol poškodiť!

Zaujímavý link pre vás: Ak sa chcete venovať téme ešte hlbšie, navštívte napríklad aj stránky Airbrushguru – tu je link: www.airbrushguru.

Po čistení

1/ Ak nebudete pokračovať v striekaní a vyčistenú pištoľ nechávate na stojane, nádobku je praktické uzatvoriť, aby sa do nej nenaprášilo.

2/ Ak pokračujete v ďalšom striekaní, pištoľ radšej najprv prepláchnite originálnym riedidlom na farbu, ktorou sa chystáte striekať. Až potom ju naplňte farbou a striekajte. Robím to takto vždy, aby som mal istotu, že sa mi nezmiešajú zvyšky rôznych riedidiel (na báze S, C, vody atď.), alebo zvyšky čistidla s ďalšou farbou v poradí, ktorá by mohla byť na inej báze.

Príklad: Striekal som syntetikou, pištoľ som čistil napr. riedidlom S6006. Idem striekať Gunze C, tak pred striekaním pištoľ prepláchnem riedidlom na farby Gunze C.
Alebo: Striekal som M.R. Paint, pištoľ som čistil kvôli úspore riedidlom C6000. Idem striekať Gunze C, tak pištoľ pred striekaním prepláchnem riedidlom na farby Gunze C.

Záver

Na záver mám ešte jeden tip: Svoju pištoľku čistite v krokoch, ktoré nebudete meniť. Ak si svoj obľúbený postup zautomatizujete, ušetríte tým čas. Lebo počas čistenia pištole už budete môcť myslieť na nasledujúci krok v striekaní modelu. A čas je mimoriadne cenný – pozrite sa na všetky tie modely čakajúce vo Vašej skrini 😀

Ak sa vám tento príspevok páčil, budem veľmi rád, ak ho budete zdieľať cez  Facebook.

Foto a text Copyright © 2017 Marcel Meres.

This entry was posted in Slovensky, Tipy triky a nápady. Bookmark the permalink.

1 Response to Čistenie striekacej pištole – ako na to.

  1. Pingback: Poznámky k striekacej pištoli Tagore TG-135 | Model Talking

Leave a Comment / Pridať komentár